Đề nghị học sinh nhận học bổng Đồng hành cùng tuổi trẻ Phú Yên