A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

giáo dục đạo đức là một nội dung quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh để phát triển toàn diện

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

  I. PHẦN MỞ ĐẦU:

  1. Lý do chọn đề tài:

 Tình trạng đạo đức học sinh hiện nay trong các nhà trường đều bị xuống cấp , do tác động của xã hội bên ngoài nhà trường, con cái không nghe lời cha mẹ, đua đòi, lêu lõng thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình và nhà trường . Chính vì vậy, giáo dục đạo đức là một nội dung quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh để phát triển toàn diện .Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mọi người có đạo đức, có tài mới đóng góp được nhiều lợi ích cho xã hội . Mỗi giai đoạn lịch sử phát triển xã hội có mục tiêu nội dung, chương trình , phương pháp, hình thức giáo dục cụ thể nhằm xây dựng nhân cách toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng những yêu cầu ,đòi hỏi  phát triển của xã hội, đòi hỏi các em hiện và đang là học sinh phải thực hiện đầy đủ đạo đức cho bản thân, cho nhà trường và cho xã hội chúng ta.

 Hơn nữa, tiểu học là cấp bậc đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc gia . Đây là cấp bậc nền tảng trong việc giáo dục nhân cách con người phát triển toàn diện . Các nhà tâm lí học đã khẳng định rằng, những gì được hình thành ở lứa tuổi học sẽ ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ đến sự phát triển nhân cách đạo đức của con người ở giai đoạn tiếp theo

 Để hình thành cơ sở vững chắc về đạo đức con người nới riêng , nhân cách con người phát triển nói chung cho trẻ em tiểu học . Chúng ta thấy rằng hiện nay “cách đối xử xã hội đã ảnh hưởng đến rất nhiều thói hư, tật xấu đạo đức của các em học sinh. Nhà trường dù là một pháo đài vững chắc nhưng vẫn có thể bị “tập kích” từ phía ngoài . Hơn nữa , nhà trưòng không phải là một ốc đảo tách khỏi xã hội , tách xa thực tiễn cuộc sống , nhất là cuộc sống xã hội đang có các nhân tố của kinh tế thị trường tác động đến nhà trường , có lúc nhẹ nhàng , có khi sôi động dồn dập. Bên cạnh đó cho ta thấy rằng : Những gì được giáo huấn trong gia đình và sự giáo dục trong nhà trường so với môi trường xã hôi thật nghịch lý . Xã hội ô nhiễm , nguồn văn hoá ngoại lai, đồi trụy, “chuyển hoá các em từ những người đạo đức tốt sang thành những con thú giữ”

Với những yêu cầu và lý do đã trình bày trên , bản thân tôi rất tâm đắc , xin viết đề tài : “Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường”.

Với phạm vi của đề tài , tôi xin mạnh dạn nêu lên những thành công cũng như tồn tại cần phải rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đạo đức học sinh trong thời gian đến .

2. Mục đích nghiên cứu :

Chúng ta đã biết : Giáo dục đạo đức học sinh là một công việc không phải dễ dàng , không thể nói là có kết quả ngay mà đòi hỏi phải mất nhiều công sức , thời gian, nghiên cứu, cần rất nhiều lực lượng phối hợp nhịp nhàng . Hơn nữa đạo đức học sinh liên quan rất mật thiết với học lực của học sinh , học sinh cá biệt, hạnh kiểm yếu hầu hết  tập trung ở học sinh có đạo đức không tốt, thích đua đòi . Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh tôi đã nghiên cứu như sau :

 - Nhà trường cần có kế hoạch cho học sinh một cách nhanh chóng và kịp thời

      - Nhà trường cần tăng cường quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm tạo môi trường lành mạnh .

  - Về phía địa phương phải có các chương trình tuyên truyền về đạo đức học đường đúng theo các cấp để cho học sinh thấy được những khuyết điểm và chấm dứt các hành vi sai phạm đạo đức ở nhà trường , ở gia đình và ở ngoài xã hội .

Tóm lại, với những nghiên cứu trên chúng ta cần phải phối hợp, tuyên truyền, rèn luyện đạo đức học sinh một cách chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội phải được khắng khít và thường xuyên. Có như vậy mới hạn chế được tình hình học sinh hiện nay vi phạm đạo dức làm dư luận xã hội phê phán, thiếu lễ độ về phong cách đạo đức người lớn.

3. Đối tượng , phạm vi nghiên cứu :

 Đối tượng nghiên cứu với đề tài này đó là học sinh tiểu học .Qua đó, chúng ta cũng cần đề cập đến người giáo viên chủ nhiệm lớp có tầm quan trọng nhất trong công tác giáo dục đạo đức học sinh .

Trước hết giáo viên chủ nhiệm lớp phải đi thăm gia đình học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh, nhằm tạo tình cảm giữa thầy và trò, tạo mối quan hệ mật thiết giữa giáo viên và phụ huynh . Từ đó , giúp giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch , biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp với từng học sinh . Đưa việc thăm gia đình học sinh của giáo viên chủ nhiệm vào tiêu chí thi đua. Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải đảm bảo đi thăm được ít nhất trên 50% gia đình học sinh lớp trong một năm học .

Luôn chú trọng đến đạo đức học sinh để phát huy hết vai trò, nhận thức về pháp luật , về bổn phận, nghĩa vụ của học sinh đối với Tổ quốc, về nhân cách, đạo đức của con người, về mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng …

Đưa kết quả công tác giáo dục đạo đức học sinh vào việc xếp loại danh hiệu thi đua của mọi giáo viên để thúc đẩy, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc quan tâm giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt là đối với giáo viên chủ nhiệm .                                                                           

Nói tóm lại, đối tượng và phạm vi nghiên cứu giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường. Có rất nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội.

 4. Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nhiệm vụ nghiên cứu đạo đức học sinh trong nhà trường, ta phải nắm được tâm sinh lí từng cấp học. Qua đó có kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh theo từng đối tượng.                                                                       

Ví dụ: đối với học sinh cá biệt : giáo viên chủ nhiệm phải luôn quan tâm theo dõi để nắm chắc những hành vi sai phạm, kịp thời thông báo cho gia đình biết để khắc phục, nếu không đủ khả năng cho các em thực hiện đúng đạo đức thì thông báo kịp thời để nhà trường có hình thức giáo huấn hoặc liên hệ các ban ngành đoàn thể giúp các em trở lại những người có đạo đức tốt hơn .                            

Về tâm lý của học sinh cá biệt rất khó tiếp thu những lời giáo dục nặng nề của lực lượng giáo dục . Vì vậy, đối với học sinh cá biệt chúng ta cần phải có những lời khuyên bảo nhẹ nhàng , chân thành mới cảm hóa được các em và như thế các em mới dễ tiếp thu , thấy được lỗi lầm của bản thân, cùng nhau khắc phục và sữa chữa.    

Trước khi tuyên bố một hình thức phạt hay kỉ luật đối với học sinh cá biệt giáo viên chủ nhiệm phải thận trọng .“sử lý mềm dẻo?”,lường trước tình huống.Khi đã quyết định thì dù là hình thức thấp nhất cũng phải kiểm tra và buộc các em thực hiện.Nếu không các em sẽ xem thường kỉ luật.                                      

Học sinh cá biệt thường có hành vi “Cao ngạo”.Vì vậy,khi gặp tình huống, giáo viên chủ nhiệm phải hết sức bìng tĩnh,không nên xử lý trước lớp hay trước số đông học sinh:vì làm như thế các em thường có phản ứng hơn là tiếp thu:Giáo viên nên gặp riêng các em để khuyên bảo,giáo dục.Dù học sinh cá biệt đến mức độ nào thì cũng rất sợ và có chiều hướng khắc phục dần.       

      5. Phương pháp nghiên cứu:                                                               

 Trong đội ngũ thầy cô giáo cũng còn có nhiều người tự lãng quên bỏ mất đạo đức nhà giáo nói năng chưa hợp lý và thuyết phục…Vậy hiện tượng học sinh vi phạm đạo đức không phải là bất bình thường. nên để các em noi theo đòi hỏi các giáo viên là những người đi đầu trong công tác giữ vững đạo đức nhà giáo. Để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh, đòi hỏi giáo viên phải hội đủ các yếu tố:

      - Có lòng “yêu nghề - mến trẻ”

- Nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục.

- có hiểu biết về tâm lý lứa tuổi và giới tính.

- Có phương pháp giáo dục linh hoạt, phù hợp với từng đối tuợng học sinh.

- Mẫu mực trong sinh hoạt truớc học sinh và trong cuộc sống đời thuờng.

- Có năng lực chuyên môn vững vàng.

- Có quan hệ mật thiết với các lực luợng khác trong nhà truờng để nắm bắt thông tin kịp thời về diễn biến đạo đức của học sinh lớp minh phụ trách.

- Có năng lực tổ chức lãnh đạo lớp.

- Có lòng vị tha, biết cảm thông đuợc tâm lý và hoàn cảnh của từng học sinh.

- Nghiêm khắc những hành vị sai trái của học sinh.

- Phải công bằng, không thiên vị.

- Gần gũi với học sinh nhưng phải giữ một khoảng cách nhất định, tuyệt đối trách quan hệ kiểu “Ngang hàng, ngang lứa với học sinh’.

 

     6. Nội dung của đề tài: Giáo dục đạo đức  học sinh trong nhà trường

         

      II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI:

 

CHƯƠNG I :

Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu :

 

     1. Cơ sở pháp lí :

    Bác Hồ nói :“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

                      phần nhiều do giáo dục mà nên”                                                                                                       

 - Chúng ta “ Không sợ học sinh hỏng mà chỉ sợ phương pháp giáo dục hỏng”.                                                                                        

Vì vậy, về bản chất con người, dù là trẻ hư để đến đâu nhưng bao giờ cũng có mặt tốt, mặt nhân tính, những ước mơ, nguyện vọng thầm kín chính đáng đầy nhân bản và hồn nhiên. Các em cũng thích được khen ngợi, yêu thương. Nếu nhà trường và gia đình nắm được những nguyên nhân sâu xa, có sự đồng cảm và hiểu được các em, có sự thống nhất về phương pháp giáo dục thì chắc chắn sẽ cảm hoá được học sinh.

 Giáo dục đạo đức học sinh “Trách nhiệm không chỉ có nhà trường”.Thế nhưng, thực tế tỉ lệ nghịch với sự gia tăng của lứa tuổi là biểu đồ đạo đức của học sinh phổ thông đang đi xuống với những vi phạm làm dư luận rất quan tâm như “bạo loạn học đuờng, phân biệt giàu nghèo…”

  2. Cơ sở lí luận: “Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường”.

  - Nhà trường đã nhận thức được: Giáo dục đạo đức học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường .

 - Có nhiều biện pháp để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, giữa nhà trường _ gia đình và xã hội.

-  Tổ chức giám sát, theo dõi đạo đức học sinh chặt chẽ. Có biện pháp giáo dục, xử lí kịp thời đối với các trường hợp học sinh vi phạm .  

-  Công tác giáo dục đạo đức học sinh được cụ thể hoá bằng kế hoạch, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình năm học.

-  Chấp hành chỉ đạo, chủ trương của cấp trên giao phó.

-  Nói tóm lại, nếu nhà trường làm tốt những ưu điểm trên nhất định đạo đức học sinh trong nhà trường và xã hội xẽ đem lại kết quả tốt.    

 

CHƯƠNG II: 

 Thực trạng của đề tài nghiên cứu.

1. Khái quát phạm vi:

Trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung tình trạng đạo đức trong trường học của các em học sinh bị hỏng rất nhiều, không theo quy định chung của nhà trường mà các em có ý muốn cao ngạo nên đã dần ảnh huởng và hình thành nhân cách lệch lạc không còn theo lứa tuổi của các em nữa.

Tại xã An Hải, tình trạng các em thực hiện đạo đức còn nhiều em chưa tốt,  vẫn còn có các em đánh lộn trong và ngoài nhà truờng, điều tra xác nhận do các bậc phụ huynh chưa quan tâm đến đạo đức các con, cứ bỏ mặt và phó thác cho nhà truờng, đoàn thể xã hội.Thiếu sự kiểm tra của các bậc PHHS trong việc học tập của các em hàng ngày ở trường và ở gia đình. Ngoài ra xã hội lại phát triển các trò chơi Game, trò chơi Trực tuyến không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu đến học sinh, nhưng chưa có biện pháp mạnh của các cấp chính quyền địa phương.

 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu:

Kết quả điều tra toàn quốc đầu tiên về gia đình tháng 4/2008 cho thấy 1/5 ông bố và 7% bà mẹ hoàn toàn không dành một chút thời gian nào cho việc chăm sóc con cái. Hơn 80% trẻ vị thành niên từ 15 – 17 tuổi cho biết. Bố mẹ cho phép các em tuỳ hứng quyết định mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình.Bạo lực gia đình vẫn tồn tại ở 1/5 các cặp vợ chồng và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em. Phần lớn đối tượng phạm tội đều là thanh thiếu niên hư, bị gia đình bỏ rơi hoặc qua nuông chiều, dẫn đến lười học, ham ăn chơi đua đòi, bỏ học, đi bụi, kết bè đảng băng nhóm…Từ thực trạng đau lòng trên chúng ta hãy thử đi tìm nguyên nhân từ đâu ?

   3. Nguyên nhân của thực trạng:  Có nhiều nguyên nhân:

a)Về phía nhà trường: Đến nay, việc giáo dục đạo đức cho học sinh vẫn chưa được đặt ra một cách nghiêm túc, đặc biệt giáo dục mang tính pháp lí. Chúng ta chưa tạo ra được môi trường giáo dục đạo đức thiết thực. Nhiều phương pháp giáo dục còn cứng nhắc, không phù hợp với tâm lí lửa tuổi học sinh. Trường học của ta vẫn nặng nề hình thức giáo dục chính quy, giáo dục mang tính áp đặt mà ít chú ý tạo môi trường thuận lợi để học sinh tự nguyện tham gia học hành, rèn luyện.

  b) Về phía giáo viên: Chưa quan tâm đến việc giáo dục con trẻ, có một số đông nhà giáo chưa làm hết trách nhiệm, chưa trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Một số giáo viên chưa đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa khơi gợi hứng thú trong học tập cho học sinh. Việc giảng dạy, cứng nhắc, đã làm cho nhiều học sinh chán đến lớp, muốn bỏ trường lớp để lang thang với thế giới ồn ào, nhộn nhịp bên ngoài.

 Có một số em hoàn cảnh đặc biệt nhưng không được sự quan tâm, động viên an ủi của GV, trường hợp này cũng dẫn đến việc các em chán học…                                                                        

  c) Về phía phụ huynh: Không gương mẫu trong việc nuôi dạy con cái, ít quan tâm chăm sóc con, phó mặc việc học cho nhà trường và các thầy cô giáo. Thậm chí có phụ huynh chưa hề đi họp phụ huynh cho con mình lần nào trong 1 năm học. 

Mặc khác, có một số phụ huynh lại quan niệm rằng cho con nhiều tiền là đủ , bỏ mặc con muốn làm gì thì làm dẫn đến lười học , ham ăn chơi đua đòi, đi bụi , kết bè đảng băng nhóm .

d)Về phía học sinh : Các em không có ý thức vươn lên trong học tập , bài học khó chán nản dẫn đến bỏ học , lêu lỏng ăn chơi . Một số em được gia đình cho nhiều tiền dẫn đến ăn chơi trác táng , truỵ lạc thường xuyên trốn tiết học , những môn mình không thích từ đó dẫn đến việc bỏ học , cần tiền chơi do đó không từ bỏ một thủ đoạn phạm pháp nào .

       e) Về phía xã hội : Xã hội chỉ lo tập trung vào phát triển kinh tế mà thiếu quan tâm giải quyết, nhất là phòng ngừa các hậu quả tiêu cực đi kèm. Những tấm gương sáng thường được dùng để hy vọng làm công việc giáo dục đạo đức nhưng lại quá cao xa, mà trẻ chỉ “nghe”nói đến, còn xung quanh bên cạnh thì chúng thấy quá nhiều cái xấu. Chính những việc làm không hay của người lớn đã tác động xấu đến môi trường sống của tuổi trẻ, các tụ điểm ăn chơi: quán ba, vũ trường, nhà hàng , tiệm internet…nhà nước chưa quản lý gắt gao và triệt để chính là nơi để cái xấu tồn tại và phát triển. Phim ảnh bạo lực chiếu tràn lan cũng là một nguyên nhân không nhỏ góp phần làm suy đồi đạo đức của thanh thiếu niên.

         Để một xã hội lành mạnh và phát triển theo kịp trào lưu với các nước khác, những người có trách nhiệm như chúng tôi nhất là những người làm công tác quản lý giáo dục của một trường học cần phải hiểu rõ thực trạng và nguyên nhân của việc xuống cấp đạo đức trong lứa tuổi trẻ, từ đó đề ra các biện pháp và giải pháp hữu hiệu góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xấu trong xã hội mà cụ thể là góp phần làm tốt đạo đức học sinh trong nhà trường mình đang quản lý.

 

CHƯƠNG III

Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài.

 

     1. Cơ sở đề xuất các giải pháp:

      Đây là phạm trù rộng cần có sự hợp lực của toàn xã hội , chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta cũng đã thấy được sự cần thiết phải giáo dục để nâng cao đạo đức cho mọi tầng lớp người dân nên đã phát động cuộc vận động trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học về”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,qua bốn năm đã mang lại kết quả rõ rệt, là tiền đề để mọi người tự soi rọi lại mình trong quá trình công tác, trong sinh hoạt và trong cuộc sống ở gia đình, tại mọi lúc mọi nơi , góp phần làm nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để cùng tham gia công tác phòng chống tội phạm ở bên ngoài và trong học đường chính là việc làm thiết thực nhất hiện nay.

      2. Các giải pháp chủ yếu:

      a) Đối với nhà trường:

      Tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, chào cờ đầu tuần… Thường xuyên duy trì cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường. Phát động phong trào “Làm theo lời Bác” sâu rộng trong giáo viên và học sinh. Tổ chức các hoạt động vui chơi vào các ngày lễ lớn để lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh. Hướng dẫn cho học sinh hoà mình vào các phong trào tập thể do Đội phát động và tổ chức. Cùng với Công Đoàn, Đội tổ chức hoạt động ngoại khoá để thu hút học sinh, làm cho các em gần gũi với thiên nhiên, biết yêu cuộc sống, yêu quý bạn bè và gắn bó với trường lớp. Đặc biệt với những giáo viên chưa thật sự cầu tiến, lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra, thúc nhắc để uốn nắn, từng bước theo dõi quá trình giảng dạy cũng như tư cách, đạo đức của họ để có cách hướng dẫn , giúp đỡ … làm sao để tập thể giáo viên trong trường luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo . Đưa môn đạo đức vào chương trình thao hội giảng cấp trường.

        b) Đối với giáo viên :

        Sống gương mẫu, trung thực trong cộng đồng làng sớm, cũng như trong tập thể nhà trường . Luôn quan tâm đến học sinh lớp mình giảng dạy. Triệt để đổi mới phương pháp giảng dạy trong đó biết kết hợp nhiều phương pháp để khơi gợi hứng thú trong học tập cho học sinh. Trong mỗi tiết học luôn lồng ghép giáo dục đạo đức cho các em . Đối với những em có biểu hiện khác thường giáo viên phải đặc biệt quan tâm, gần gũi để tìm hiểu tâm tư tình cảm và nguyện vọng của các em . Kịp thời gặp lãnh đạo nhà trường hoặc gia đình để bàn biện pháp tháo gỡ .

        Trong những tiết sinh hoạt lớp giáo viên phải để cho học sinh được nói lên tiếng nói của mình, luôn tôn trọng học sinh và đối xử công bằng với tất cả các em . Môt giáo viên giỏi là biết kết hợp công tác giảng dạy với công tác giáo dục . Cảm hoá được một học sinh cá biệt chính là người giáo viên đã ngăn chặn được một mầm tội phạm ngay từ trong học đường …

        c) Đối với gia đình :

         Đây là nhân tố quan trọng quyết định đến việc hình thành nhân cách và cuộc  đời của mỗi con em sau này . Gia đình là tế bào của xã hội và ai cũng thừa nhận điều đó . Nhiều gia đình tốt sẽ có thôn làng , khu phố tốt …chính vì vậy trong mỗi gia đình các bậc cha mẹ phải biết làm gương cho con cái, sống mẫu mực, thương yêu hoà thuận với mọi người. Quan tâm đến con cái trong gia đình từ việc chăm sóc con đến việc nuôi dạy con, định hướng tương lai cho con…Trong mỗi gia đình, các bậc cha mẹ phải biết sắp xếp thời gian hợp lý để cùng với các con ngày hai bữa bên mâm cơm bốc khói, biết lắng nghe lời tâm sự của con để chia xẻ và động viên con, kịp thời an ủi khi các con gặp khó khăn trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Thường xuyên gặp giáo viên chủ nhiệm để hiểu rõ tình hình học tập của con em. Đặc biệt mỗi bậc cha mẹ phải biết được lực học của con em mình để có kế hoạch cho cháu phụ đạo thêm những môn còn yếu. Bên cạnh đó phải giám sát chặt chẽ việc tiêu tiền của các con,không cho các cháu nhiều tiền để la cà quán xá. Kiểm tra lịch học hàng ngày để hạn chế thấp nhất việc thời gian rỗi của con em bên ngoài. Ngoài ra còn phải quan tâm đến bạn bè của con vì nhiều em hư hỏng do bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo.

        d) Đối với xã hội:

        Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ các tụ điểm vui chơi của lứa tuổi thanh thiếu niên.

        Thường xuyên phát động và xây dựng các điển hình tiên tiến trong việc phòng chống tội phạm. Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hoá người phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư. Tiếp tục cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”sâu rộng trong toàn dân. Hạn chế việc chiếu phim bạo lực trên truyền hình.

          3. Kết quả thực hiện:

          Đề tài này đã được phổ biến và áp dụng rộng rải trong Trường Tiểu học An Hải, từ tháng 11/2011, chất lượng đạo đức học sinh đã được đã chuyển biến rõ rệt nhất là đối với học sinh cá biệt, mặc dù số lượng này không nhiều trong Trường Tiểu học, thế nhưng các em này vẫn là điều trăn trở cho những giáo viên và cán bộ lãnh đạo có tâm huyết với nghề. Đến cuối năm học, số lượng học sinh của trường đạt môn Đạo Đức từ ‘’hoàn thành’’ trở lên là 100%(Trong đó hoàn thành tốt khoảng 65%), trong suốt năm học không có học sinh nào vi phạm đạo đức bị nhắc nhở dưới cờ. Đối với những người làm công tác giáo dục như chúng tôi, đặc biệt là người quản lý thì đây là một tín hiệu đáng mừng, vì đạo đức chính là nhân cách của mỗi

con người. Chúng tôi đã quan tâm rèn luyện nhân cách cho các em ngay từ bậc học nền móng để các em có đủ tự tin bước lên bậc học kế tiếp. “Kèm theo bảng đánh giá hai mặt giáo dục”

Môn học

Tổng số

Chia ra số luợng và tỷ lệ %

Lớp 1- %

Lớp 2- %

Lớp 3- %

Lớp 4- %

Lớp 5- %

I. Xếp loại hạnh kiểm

Tổng số

331

76

69

68

56

63

Chia ra: - Thực hiện đầy đủ

331

76-100%

69-100%

67-100%

56-100%

63-100%

          - Chưa đầy đủ

0

0

0

0

0

0

II. Xếp loại học lực

 

 

 

 

 

 

Toán

331

75

69

68

56

63

Chia ra: - Giỏi

 

35-46,7%

45-65,2%

35-51,5%

21-37,5%

32-50,8%

              - Khá

 

18-24%

14-20,3%

26-30,2%

18-32,1%

24-38,1%

        - Trung bình

 

18-24%

  9-13,0%

  7-10,3%

17-30,4%

  7-11,1%

              - Yếu

 

 4-   5,3%

  1-  1,5%

/

/

/

Tiếng việt

331

75

69

68

56

63

Chia ra: - Giỏi

 

29-38,7%

22-31,9%

39-57,4%

19-33,9%

30-47,6%

              - Khá

 

37-49,3%

25-36,2%

22-32,4%

22-39,3%

30-47,6%

        - Trung bình

 

  6-  8,0%

21-30,4%

  7-10,2%

14-25,0%

  3-  4,8%

              - Yếu

 

  3-  4,0%

  1-  1,4%

 

 1-   1,8%

 

  Đạo  dức

331

75

69

68

56

63

Chia ra: - Hoàn thành tốt

114

12

37

22

29

14

              - Hoàn thành

317

63

32

46

27

49

           - Chưa hoàn thành

o

 

 

 

 

 

 

         III. KẾT LUẬN:

         Giáo dục phải có mối quan hệ tổng hoà giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đặc biệt là giáo dục đào tạo cho học sinh, đối với học sinh tiểu học, hàng ngày trường chúng tôi chỉ quản lý các em khoảng 4 giờ trên lớp, còn lại là thời gian ở gia đình. Chính vì vậy dù môi trường học đường có tốt đến đâu nhưng nếu gia đình không biết quan tâm dạy dỗ con cái thì kết qủa rèn luyện đạo đức, phẩm hạnh cho các em cũng khó khăn mà đạt kết quả như mong muốn của người viết đề tài này.

          Xin được đưa ra lời khẳng định về giáo dục ở gia đình của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đệ (một nhà giáo hưu trí ở Nghệ An) để kết thúc cho bài viết “Giáo dục gia đình đã in dấu ấn hết sức tinh tế và vô cùng sâu sắc trong mỗi con người. Sự gương mẫu, phong độ của người cha; tình cảm và lời ru của mẹ, chính là bầu không khí, là dòng sữa đã nuôi dưỡng và rèn luyện cho sự phát triển nhân cách. Tất cả những tài năng trên thế gian này, thậm chí tất cả những tội phạm khắp nơi, đều có nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân quan trọng từ gia đình…”

 

 

 

                                                                                         Người viết SKKN

 

 

 

 

                                                                                           Trần  Văn    Ẩn

 


Nguồn: anhai-tuyan.phuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 84
Năm 2019 : 3.469