• Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   CĐTH
  • Điện thoại:
   0977955420
  • Email:
   nvhung.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   CĐTiH
  • Điện thoại:
   01692632460
  • Email:
   ttphuong.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Ngọc Kính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   CĐTH
  • Điện thoại:
   01687426757
  • Email:
   lnkinh.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 4
  • Học hàm, học vị:
   CĐTH
  • Điện thoại:
   01679695004
  • Email:
   nttnga.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 5
  • Học hàm, học vị:
   ĐHTH
  • Điện thoại:
   0986115949
  • Email:
   nnphuoc.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01273752339
  • Email:
   nvtruc.th.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 84
Năm 2019 : 3.469